Bigin PES Open 2018 League

Bigin PES Open 2018 League Bigin PES Open 2018 League

BigIn League

Standings
  W L T PCT PF PA PD
Hoàng Trần - Bayern Muchen Hoàng Trần - Bayern Muchen 8 0 0 1.000 24 6 18
Bi Chó Điên - PSG Bi Chó Điên - PSG 8 1 0 0.889 56 17 39
Thanh Trương - Real Madrid Thanh Trương - Real Madrid 8 1 0 0.889 34 15 19
Minh Lưu (Cha Xứ) - Liverpool Minh Lưu (Cha Xứ) - Liverpool 6 4 0 0.600 25 17 8
Minh Trương - Chelsea Minh Trương - Chelsea 5 3 1 0.611 35 19 16
Vĩnh Lê - Barca Vĩnh Lê - Barca 3 4 2 0.444 17 19 -2
Long Vạn - Man city Long Vạn - Man city 2 6 1 0.278 11 21 -10
Tuấn Trình - Arsenal Tuấn Trình - Arsenal 2 6 0 0.250 5 31 -26
Thiện Nguyễn - At. Madrid Thiện Nguyễn - At. Madrid 1 5 2 0.250 10 25 -15
Nam Phạm - Juve Nam Phạm - Juve 0 6 3 0.167 5 21 -16
Duẩn Đẹp Trai - MU Duẩn Đẹp Trai - MU 0 7 1 0.063 4 35 -31
Schedule

We have a new design for schedules. Try it now.

Loading games
Reviews
3 ratings

Click the PRINT button for a beautiful, print version of this schedule.

View online at https://playpass.com/go/r5d0n